Αν συμμετέχεις ήδη στο Mailbox και έχεις πάρει τους κωδικούς σου, κάνε εγγραφή εδώ!  

Εκδότης

Ιδιοκτήτης αυτού του ιστότοπου είναι το Χριστιανικό σωματείο «Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση».

(Αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Νο 6155, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Απόφαση: 33866/97

 

Mailbox
Λυκίας 25
142 31 Ν. Ιωνία

Telefon: 210-27 17 987
E-Mail: mailbox.cef@gmail.com

 

Αποποίηση ευθυνών

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών είμαστε σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 1 § β του ΠΔ 131/2003 και άρθρα 11 και 13 του ΠΔ 131/2003) υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των σελίδων μας. Δεν είμαστε όμως υπεύθυνοι για την παρακολούθηση ή κατά περίπτωση την έρευνα των πληροφοριών που μεταβίβασαν ή έσωσαν τρίτοι και αναφέρονται σε κάποια παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις για την απομάκρυνση ή την φραγή της πρόσβασης σε πληροφορίες παραμένουν βάσει της γενικής νομοθεσίας άθικτες. Η σχετική ευθύνη μας ενεργοποιείται μόνο από τη στιγμή της ξεκάθαρης γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης. Με την κοινοποίηση των εν λόγω παραβάσεων, δεσμευόμαστε ότι θα αφαιρέσουμε άμεσα το περιεχόμενο.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας συμπεριλαμβάνει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων, στα περιεχόμενα των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Για αυτό το λόγο η Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση  δεν φέρει και καμία ευθύνη για τα περιεχόμενά τους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων φέρει πάντα ο ανάλογος πάροχος ή λειτουργός της ιστοσελίδας. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες ελέγχονται σχετικά με το περιεχόμενό τους κατά τη διάρκεια της αρχικής σύνδεσης. Παράνομα περιεχόμενα δεν ήταν αναγνωρίσιμα κατά τη διάρκεια της αρχικής σύνδεσης.  Ένας μόνιμος έλεγχος περιεχομένου των ιστοσελίδων χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις παράβασης δεν είναι όμως λογικός. Με την κοινοποίηση τυχόν παραβάσεων αφαιρούμε άμεσα τέτοιου είδους συνδέσεις.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο και τα μαθήματα αυτής της ιστοσελίδας, είναι ιδιοκτησία της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης στην Ελλάδα και προστατεύεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 2819/2000 στα άρθρα 2 § 2α, 3 §§ 3 και 4 και Ν. 2121/1993).

Η Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η διανομή και η κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ηλεκτρονικές λήψεις και αντίγραφα αυτής της ιστοσελίδας επιτρέπονται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.